Đối thoại giữa Admin và minh

2 Tin nhắn khách thăm

  1. xem lai GM quan li..lam an cc j ma nt k tl
  2. de nghi Ad xem lai nguoi quan li..nt ca 1tieng k tl..lam an kieu j v
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2