Đối thoại giữa Admin và thaivanmen

2 Tin nhắn khách thăm

  1. AD ơi ... sao tk của mình thường bị mất đồ zậy ???? hôm qa 21h50 mất hết w3 dk + DQN +13 ép tím vàng vs VAK +11 ws khãm 3sk @@ mình kêu GM thỳ nói đễ kiễm tra rồi không trã lời lun
  2. GM sao kêu onl thỳ pm trã lại đồ dùm e.... kêu gần 30p rồi k trã lời thế a
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2