Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Đại Việt chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.mudaiviet.com/showthrea...8616#post28616

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK 2017TY
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK Sugar
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK ZzXUKAzZ
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK KeoYuKi
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK MT199
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK LeKhanh
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK ZzNOBITAzZ

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.


Các sự kiện đang diễn ra: